Školní ligy

Tradiční soutěže pořádané softbalovým oddílem Snails Kunovice patří mezi nejstarší soutěže tohoto typu v České republice.

Dlouhodobě organizujeme dvě soutěže:

  1. Slovácká školní liga v BeeBallu
  2. Slovácká školní liga v TeeBallu

Slovácká školní liga se hraje v Kunovicích od roku 2003 a je zřejmě nejstarší aktuálně hrající školní soutěží mezi základními školami. Kategorie BeeBall je určena pro nejmladší děti z I. stupně a se staršími žáky se hraje TeeBall. Rozdíl je hlavně ve vybavení, kdy je dbáno na maximální bezpečnost a menší děti proto hrají měkkými pálkami a s lehkým míčkem. Přes zimní období se hraje ve Sportovní hale v Kunovicích, letní turnaje probíhají v softballovém areálu kunovská Mlatevňa. Hraje se podle zjednodušených pravidel.

Garantem je Pavel Ott, tel.: 604 836 223, e-mail: pao@seznam.cz

Projekt pravidelně finančně podporuje Město Kunovice, Obec Babice a Česká softballová asociace.

Žádné události
Zpět na Klub