Desatero pro rodiče

  1. Fandím, povzbuzuji a bavím se společně s dětmi - softball je hra a zábava. Snažím se vytvořit pro své dítě podporující prostředí a jsem mu vždy oporou.
  2. Nekritizuji, nekřičím a neradím dětem, co mají na hřišti dělat, to je práce trenéra a jeho asistentů.
  3. Projevuji respekt k ostatním sportovcům, rozhodčím i fanouškům. Nesrovnávám své dítě s ostatními, každý má své dispozice a předpoklady.
  4. Vyžaduji dodržování fair-play a jdu v tom příkladem. Důležité není vítězství za každou cenu, ale radost ze hry a rozvoj dětí.
  5. Vedu své dítě k samostatnosti a zodpovědnosti, i za cenu toho, že vždycky všechno nebude přesně tak, jak si představuji.
  6. Věnuji pozornost zdravotní kondici svého dítěte a za tímto účelem hlídám pravidelné zdravotní prohlídky, řádně doléčuji zranění, nemoci i nachlazení.
  7. Tým vede trenér. Když se mi něco nelíbí nebo něčemu nerozumím, zeptám se trenéra a respektuji, že má rozhodující slovo, i když s ním nemusím souhlasit.
  8. Klub řídí výbor. Pokud mám výhrady k fungování klubu, řeším je přímo s vedením či prostřednictvím trenéra.
  9. Hlavním cílem je spokojenost nás všech, dětí, trenérů i rodičů. Mé dítě hraje softball pro sebe, nikoliv pro mě.
  10. Chválím dítě za snahu a nasazení. Dávám přednost dlouhodobému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi.
Zpět na Pro rodiče